خوش امدید....

سرآغاز مطالب را مزین نموده به جملاتی از مدافع اهل بیت عصمت و طهارت ، مرجع عالیقدر حضرت آیت الله آقامیرزا جواد تبریزی رحمه الله علیه پیرامون معظم له (حضرت آیت الله سید فاطمی) خطاب به نگارندگان این نوشتار:
« خداوند شما را موفق بدارد، ایشان (حضرت آیت الله سید فاطمی) آدم تهذیب شده ایست، از آن سادات هستند که در سادات بودن آنها شبهه ای نیست، من از ایشان مقدمات خوانده ام، در وجود ایشان توجه کرده اید، در دیانتش و صداقتش.»

به امید آنکه این نوشتار چراغ راهی برای خوانندگان در مسیر عبودیت خداوند و گامی در جهت شناخت بهتر آن عالم ربانی باشد

. با تشکر از تمامی بزرگوارانی که ما را در تهیه مطالب در بیش از نه سال یاری فرمودند

گزارش تخلف
بعدی